O časopise

The journal publishes expert and interdisciplinary papers, particularly those related to Digital Humanities, with a mission to present scientific articles, primary sources (material articles), reviews, and news concerning the historical discipline. Besides Czech, the journal accepts articles in English, German, Polish and Slovak. The ethics statement of the journal is based on the Code of Conduct guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE). All journal papers are published under the terms of Creative Common License.

Současná podoba časopisu reflektuje principy otevřené vědy a promítá se i do nového názvu periodika, který byl redakční radou přijat roku 2022 a odráží také otevřenost vůči internacionální komunitě historiků. Vítány jsou odborné texty interdisciplinárního charakteru, včetně Digital Humanities. Posláním časopisu je publikovat odborné studie, materiálové statě, recenze a podávat zprávy o aktualitách z prostředí současné historické vědy.  Vedle češtiny je časopis otevřen příspěvkům v angličtině, němčině, polštině a slovenštině.

V současnosti je časopis abstrahován a indexován v European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus). 

Časopis je zařazen do databáze CEEOL a H-SOZ-KULT.

Každá studie prochází anonymním recenzním řízením, v jehož rámci jsou nezávislými oponenty vypracovány dva posudky. V případě, kdy se oponenti výrazně rozcházejí v hodnocení recenzovaného textu, je zadáván třetí, rozhodující posudek.