Archivy

 • No 47 (2022)

  Obsah

  • Dva soudy profesora Vrzalíka. Kolaborant, nebo oběť komunistické justice?
   Jiří Plachý (7-30)
  • Vzdělanci mezi dělníky. Reflexe sociální otázky v letech 1845–1849 na příkladu vývoje myšlenkového světa a politického osudu dvou knihtiskařů (Stephan Born a Karl Scherzer)
   Jakub Raška (31-61)
  • Štefan Butkovič a Technické múzeum v Košiciach
   Miriama Filčáková (62-81)
  • Vzdělávání učňů na odborném učilišti OEZ Letohrad v letech 1951–1958
   Martin Vychytil (82-101)
 • No 48 (2022)

  Obsah
  Studie | Studies

  • Rybníky perspektivou environmentálních dějin. Od obecných otázek k vybraným příkladům ze sasko-lauenburských panství
   Michal Vokurka (9-27)
  • Kulturní a vědecký transfer mezi českými zeměmi a Evropou na příkladu našich nejstarších krajinářských parků a jejich tvůrců
   Filip Binder (28-53)
  • Obraz šlechty v sylabech českých hradů a zámků z období normalizace
   Michal Nguyen (54-71)

   

   

  Recenze | Reviews

  • Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba, Pavel Marek – Anna Nováková (edd.), České Budějovice 2022
   Ivana Čornejová (75-78)
  • Michal VOKURKA, Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635–1740, Praha 2022
   Ondřej Tikovský (79-83)
  • Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Zdeněk HOJDA – Martin KRUMMHOLZ a kol., Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830, Praha 2023
   Stanislav Svoboda (84-90)

   

 • No 49 (2023)

  Obsah
  Studie | Studies

  • How much? The Evolution of Romanian Grain Prices in the Lower Danube Ports (1829–1853) [EN]
   Cristian Constantin (9-25)
  • Re-contextualizing the Identity Marks and re-shaping the Landscape and its Elements: Notes and Witnesses from rural Slovakia [EN]
   Dorina Dragnea (26-53)
  • International Women’s Day as a platform of gender performativity in socialist Czechoslovakia [EN]
   Štěpánka Konečná Kopřiva (54-85)

   

   

  Recenze | Reviews

  • Vladislav RAZÍM, Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad, Praha 2022
   Daniel Kovář (89-93)
  • Jiří HOFMAN, Vlasti k obraně, matce ke cti. Stavba pevnosti Terezín 1780–1790, České Budějovice 2022
   Jiří Hutečka (94-97)
  • Martin HLAVÁČ, Karel Engliš: Ekonom, který pomohl vybudovat Československo, Praha 2021
   Dominik Šípoš (98-101)
 • No 50 (2023)

  Obsah
  Studie | Studies

  • Ján Jiskra z Brandýsa a vdovské majetky Alžbety Luxemburskej v Hornom Uhorsku (banské mestá a ich úloha vo financovaní vojenských aktivít)
   Pavol Maliniak (9-25)
  • Ukázka působení a činnosti pražského arcibiskupství za arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé
   Anna Syslová (26-41)
  • Fulnecký klášter a nekatolická vrchnost: dynamika konfesijních vztahů v předbělohorském období
   Zuzana Macháčová (42-63)
  • Lithuanians, Estonians, and Latvians: setting the pace for glasnost and perestroika in Soviet historiography [EN]
   Jan Lipinsky (64-97)

   

  Recenze | Reviews

  • Jaroslav KŘÍŽ a kol., Turnov, Praha 2022
   Jana Vojtíšková (100-103)