Editorský tým

doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), vedoucí redaktor

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova)

prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (Univerzita Karlova)

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Akademie věd České republiky)

PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

PhDr. Jan Květina, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Akademie věd České republiky)

Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)

doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)