Ukázka působení a činnosti pražského arcibiskupství za arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé

Autoři

  • Anna Syslová Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

DOI:

https://doi.org/10.26806/hisape.n50.2

Klíčová slova:

Zbyněk Berka z Dubé a Lipé (1551–1606), arcibiskup pražský, rekatolizace, Cesare Speciano, pražská diecézní synoda

Abstrakt

Příspěvek je sondou do církevních a náboženských poměrů přelomu 16. a 17. století z perspektivy pražského arcibiskupství prostřednictvím osoby desátého pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé (1551–1606). Je představeno arcibiskupovo rodinné zázemí, mocenské pozice nejbližších příbuzných a jeho cesta za církevními beneficii, která je zakončena rokem 1592 a ziskem svatovojtěšského stolce. Následná stěžejní pasáž pojednává o Berkově rekatolizační činnosti a s ní spojené působení nunciů na pražském císařském dvoře. Článek nastiňuje složitou náboženskou situaci doby a způsoby aplikovaného rekatolizačního postupu, který se snaží interpretovat na základě rozboru arcibiskupské korespondence.

Biografie autora

Anna Syslová, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Anna Syslová (* 1998) vystudovala bakalářský studijní program Historické vědy v letech 2017–2020 a následně v letech 2020–2022 navazující magisterský studijní program se zaměřením na církevní a obecné dějiny na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od října 2022 je na téže fakultě doktorandkou oboru Církevní a obecné dějiny. Tématem její disertační práce je osoba pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé (1551–1606).

Stahování

Publikováno

2023-12-15

Číslo

Sekce

Studie