Fulnecký klášter a nekatolická vrchnost: dynamika konfesijních vztahů v předbělohorském období

Autoři

  • Zuzana Macháčová Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

DOI:

https://doi.org/10.26806/hisape.n50.3

Klíčová slova:

augustiniáni-kanovníci, Fulnek, mezikonfesijní vztahy, klášter a vrchnost, řeholníci a společnost

Abstrakt

Studie rozebírá dynamiku vztahů mezi klášterem augustiniánů-kanovníků ve Fulneku a nekatolickou vrchností v předbělohorském období. Postupně se zabývá třemi výraznými osobnostmi z řad panstva a jejich vztahem ke klášteru: Husovým stoupencem Lackem I. z Kravař, utrakvistou Bernardem z Žerotína a členem Jednoty bratrské Janem II. starším Skrbenským z Hříště. Studie mapuje postupnou radikalizaci jejich konfesijního střetávání s fulneckými augustiniány od opomíjení kanonie, přes spory v rovině vrchnostenské, až po vyhrocený náboženský konflikt.

Biografie autora

Zuzana Macháčová, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Zuzana Macháčová (* 1998) píše v současné době rigorózní práci na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a specializuje se na církevní dějiny raného novověku. Podílí se na tvorbě digitální knihovny Manuscriptorium v Národní knihovně ČR a na katalogizaci starých tisků pro klášter Panny Marie Sněžné. Přispěla také k tvorbě systémů AHISTO a Hyperfontes v Centru medievistických studií.

Stahování

Publikováno

2023-12-15

Číslo

Sekce

Studie