Litevci, Estonci a Lotyši: udávání tempa glasnosti a perestrojky v sovětské historiografii

Autoři

  • Jan Lipinsky Výzkumná knihovna Herderova institutu pro výzkum dějin střední a východní Evropy Marburg, Hesensko

DOI:

https://doi.org/10.26806/hisape.n50.4

Klíčová slova:

Pakt Ribbentrop-Molotov, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Sovětský svaz, historiografie, Michail Gorbačov

Abstrakt

Litevci, Estonci a Lotyši: udávání tempa glasnosti a perestrojky v sovětské historiografii
Estonsko, Lotyšsko a Litva byly v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov začleněny do Sovětského svazu, čímž se obyvatelé Pobaltí stali národnostními menšinami v rámci sovětského státu. Od druhé světové války bojovaly pobaltské národy proti sovětské hegemonii za zachování své národní identity a znovuzískání suverenity. V tomto boji hrálo stále větší roli připomínání historie, zejména pokud jde o roky 1939 a 1940. Od osmdesátých let 20. století umožnilo úsilí pobaltských zemí stále svobodnější historiografickou a politickou diskuzi. Tyto debaty, prezentace a publikace ukázaly, jak procesy zdola mohou určovat trendy, ovlivňovat politické programy a položit základy pro osvobození jak svých pobaltských vlastí od sovětské hegemonie, tak sovětsko-ruské historiografie od totalitních direktiv. Litevci, Estonci a Lotyši udávali tempo sovětské historiografii v gorbačovské éře. Našli svůj politický hlas a vydláždili cestu svobodné pobaltské budoucnosti.

Biografie autora

Jan Lipinsky, Výzkumná knihovna Herderova institutu pro výzkum dějin střední a východní Evropy Marburg, Hesensko

Dr. Jan Lipinsky (* 1966) works in the research library of the Herder Institute for Historical Ostmitteleuropa Research - Institute of the Leibniz Association in Marburg, Germany, since 2008 and is specifically responsible for the press archive. His main research interests are Hitler-Stalin pact in East Central and Eastern European historiography as well as Soviet camps in Germany after 1945. He has published his dissertation Das Geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von 1939 bis 1999 (Frankfurt am Main/Berlin: Peter Lang, 2004) and numerous essays.

Stahování

Publikováno

2023-12-15

Číslo

Sekce

Studie