Jaroslav KŘÍŽ a kol., Turnov, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2022, 470 s. ISBN 978-80-7422-847-6.

Autoři

Abstrakt

 

 

Biografie autora

Jana Vojtíšková, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
Česká republika
jana.vojtiskova@uhk.cz

Stahování

Publikováno

2023-12-15

Číslo

Sekce

Recenze