Zaměření a záběr

Zaměření a záběr

Filosofie Dnes se zaměřuje na otázky, které jsou diskutované ve všech oblastech současné filosofie, aniž by upřednostňoval jakoukoli filosofickou tradici. Cílem časopisu je naopak konfrontace různých přístupů k filosofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filosofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Jsme přesvědčeni, že konfrontace by měla probíhat prostřednictvím racionálního dialogu a vyžaduje si pečlivé vyjádření vlastního názoru, jakož i upřímný zájem a respekt vůči kritikům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli změnit formát časopisu a od roku 2017 vydává časopis jedno číslo věnované konkrétnímu tématu a jedno číslo bez tematických omezení za rok. Domníváme se, že toto je nejlepší způsob jak poskytnout čtenářům snadný a otevřený přístup k otázkám, o nichž se diskutuje ve filozofii dnes.

 

Časopis Filosofie dnes je bezplatný recenzovaný akademický časopis vydávaný Katedrou filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

ISSN 1804-0969.

Filosofie dnes je zařazena do databáze DOAJ, ERIH PLUS a The Philosopher’s Index.

Časopis je archivován Webarchivem Národní knihovny ČR.